Dafydd ap Gwilym

Wales is een land van dichters, maar de beroemdste is nog steeds Dafydd ap Gwilym (circa 1315-1350). Zijn beheersing van de complexe metrische vormen van de traditionele Welse poëzie is fenomenaal, hij schreef over liefde, de natuur en mensen om hem heen en deed dat lyrisch, met menselijke warmte en een enkele keer ook vol weerzin en haat. Bovendien is Dafydd ap Gwilym belangrijk omdat hij als eerste op grote schaal en met ongekende vaardigheid nieuwe onderwerpen en thema’s die vanuit, vooral, de Franstalige poëzie in Wales doordrongen een volwaardige plaats wist te geven in de eigen traditie

In 1996 verscheen mijn tweetalige bloemlezing uit het werk van Dafydd ap Gwilym als een aflevering van het onvolprezen ‘literair kwartaalschrift’ Kruispunt. De bundel raakte snel uitverkocht, werd een antiquarische zeldzaamheid en leidde daardoor een min of meer ondergronds bestaan. Dat er waardering voor was, bleek uit de reacties die ik kreeg van lezers die de bundel wel in handen kregen en lazen. De wens om deze bloemlezing opnieuw toegankelijk te maken bestond dan ook al geruime tijd. Het vinden van een uitgever voor een herdruk leek daarbij geen optie. Dat was ook voor de eerste druk al erg lastig gebleken: het werk van een onbekende dichter in een onbekende taal is moeilijk te ‘vermarkten’, was vaak het argument.

Digitaal lag dan ook al snel voor de hand en nu is het zo ver. De oude tekstbestanden (in WordPerfect 5.1) werden opgeschoond en zodanig bewerkt dat nu in een pdf-bestand opnieuw in twee kolommen de vertalingen direct naast de oorspronkelijke gedichten staan. Bovendien zijn enkele (tik)fouten verbeterd en is op enkele punten de tekst (inleiding) en de vertaling aangepast. In die zin is hier dus sprake van een ‘tweede, herziene uitgave’. Wat ik niet heb gedaan, is geprobeerd de inleiding van de bloemlezing in zijn geheel up-to-date te maken. Enerzijds meen ik dat deze tekst nog steeds volwaardig op eigen benen kan staan en anderzijds biedt de geheel aan Dafydd ap Gwilym gewijde website www.dafyddapgwilym.net uitstekend toegang tot de recentere literatuur.

Graag dank ik op deze plaats ook de Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales voor de toestemming om gebruik te maken van de foto van Brogynin, de plaats waar Dafydd ap Gwilym werd geboren.

Klik hier voor het pdf-bestand met de bloemlezing.