Verlies

Een zaak van zorg Bidden voor de heilige Antonius van Padua is in onze wegwerpmaatschappij vrijwel geheel in onbruik geraakt. Wie wat kwijtraakt haalt zijn schouders op en gaat over tot aanschaf van een vervangend exemplaar. Gezien het heersende gebrek aan eerlijke vinders wordt zelfs het doen van aangifte van verlies of diefstal veelal als […]


Mahler

Der Herr ‘Direktor’ des k.k. Hof-Operntheaters Gustav Mahler, und seine Frau Alma Mahler, Gustav Mahler. Herinneringen en brieven. Amsterdam/ Antwerpen: Uitgeverij Atlas, 1993. Vertaling: Tinke Davids. De analogieën met het eigen leven, die op een of andere manier in een dergelijke briefwisseling steeds weer opdoemen, die maken het lezen van zo’n boek zo bijzonder fascinerend […]