Mexicaanse schatten in Mechelen

Het Azteeks Museum van Margaretha van Oostenrijk De rijkdommen van de Nieuwe Wereld werden voor het eerst tastbaar in Europa op 5 november 1519. Op die dag arriveerde in de haven van Sevilla het schip waarmee Hernán Cortés een vorstelijk geschenk zond aan zijn koning Karel (die wij beter kennen als keizer Karel V). Voor […]


Tilburgse theatermaakster in Senegal

Een humaan alternatief voor het Fort Europa Het theater is een wereld van dromen, maar theatermaakster Ferri Matheeuwsen wil juist dromen doorprikken. In Dakar spant zij zich in om migranten een realistische kijk op de wereld te geven, zowel de Afrikaanse als de Europese wereld. Het begon ermee toen de Tilburgse actrice en theatermaakster in […]


Lebuïnus

Zijn betekenis toen en nu De heilige Lebuïnus geldt als missionaris van de provincie Overijssel. Afkomstig uit Engeland, zou hij in 754 in Utrecht zijn aangekomen om zich vervolgens te vestigen in Wilp aan de IJssel, tegenover Deventer. Van daaruit ondernam hij bekeringstochten in Saksisch gebied waarbij hij in een plaats met de naam Marklo […]


Léon Spilliaert (1881-1946)

De werkelijkheid, maar dan net even anders # Kijken naar het werk van Léon Spilliaert is als dromen met open ogen. Zijn werken, veelal in gemengde techniek, zijn wel omschreven als ‘reëel onwezenlijk’. Vijftig jaar na zijn overlijden vond eerst in zijn geboorteplaats Oostende en daarna in Den Haag een grote retrospectieve tentoonstelling plaats. Oostende […]


Levensvreugde

Reclame voor de orang ketjil # Hendrik Freerk Tillema was Fries van geboorte. Hij werd apotheker en in 1896 vertrok hij – zesentwintig jaar oud – naar Nederlandsch-Indië om daar zijn geluk te beproeven. Hij vond er werk bij de ‘Samarangsche Apotheek’ in Semarang aan de noordkust van Midden Java, waar hij volgens contract na […]


Belle Epoque

Parijs rond 1900 # ‘Het is als Odessa, maar Odessa is beter.’ Trotzky zei het toen hij in 1902 op de stoep stond van Lenins appartement bij het Parc de Montsouris in Parijs. Weinigen zullen het hem hebben nagezegd – maar ja, wie kende Odessa? Zeker voor wie nu terugkijkt, was Parijs in de periode […]


Joséphin Péladan en zijn omgeving

Priester-kunstenaars in Parijs en Brussel # Tussen de steden Parijs en Brussel bestond in de tweede helft van de negentiende eeuw een bijzondere relatie. Parijs was het centrum van een bloeiende Europese cultuur waarvan de meest ‘wilde’ uitwassen aan censuur en conservatisme ontsnapten door uit te wijken naar Brussel. Brussel was een jonge hoofdstad met […]


De onuitroeibaarheid van domheid

De overeenkomst tussen achterlijk katholiek en achterlijk moslim # Is het Museum voor Religieuze Kunst in Uden een katholiek bolwerk? Velen denken dat, en anderen zouden het misschien ook graag zo zien. Sinds daar in 2004 de expositie ‘De hemelbestorming van katholieken en moslims’ te zien was, moet daaraan echter met reden worden getwijfeld. Moderne […]


Philips, DAF en Smurfen

Jongens waren ze – maar aardige jongens Anton Philips temidden van rare vogels, wajangpoppen en Smurfen # Wie Eindhoven zegt, zegt Philips. De twee zijn zo nauw met elkaar verweven dat de geschiedenis van de een nauwelijks verteld kan worden zonder die van de ander. Er zijn zelfs Eindhovense beleidsmakers die menen dat er vóór […]


Orlando di Lasso

Een schrijver waar muziek in zat Orlando di Lasso was een groot schrijver en enige aandacht voor zijn persoon vanuit de literaire hoek is zeker op zijn plaats. Maar eerst nog even een kleine ergernis: Roland de Lassus werd geboren in Mons (Bergen), Henegouwen, en was dus naar moderne maatstaven een Waal. Dat geldt voor […]