Monumentenleed

Schade aan het Witte Kasteel

In een bijdrage van Stichting Het Witte Kasteel in Rond de Toren, het huis-aan-huis-blad van en voor Loon op Zand, van 26 juni j.l. is sprake van ‘een aantal bewoners van Loon op Zand’ dat er schande van sprak dat het kasteel door de heer De Pundert zo slecht werd onderhouden. Dat is niet verbazingwekkend: de man had zelf in de krant laten zetten dat hij het kasteel zou laten verpauperen. Nu hij het kasteel heeft overgedragen, heeft de nieuwe eigenaar blijkbaar de nobele taak op zich genomen (of opgelegd gekregen?) om de naam van De Pundert van alle blaam te zuiveren. Het voornaamste argument dat we daarbij steeds weer horen, is dat hij toch maar mooi de verwarming aanliet. Mogen we niet aannemen dat de kosten daarvoor zijn betaald door de Polen die in die periode het kasteel bewoonden? [Voor wie het niet begreep, dit is een retorische vraag.]

Bijgaande foto werd op dinsdag 26 maart 2008 genomen in de kelder van het Witte Kasteel. Meneer De Pundert had blijkbaar enige tijd daarvoor één van de twee achttiende-eeuwse fornuizen met een voorhamer in puin geslagen. Toen dat feit werd geconstateerd zijn foto’s gemaakt en is de vernieling gemeld bij de verantwoordelijke wethouders en bij de Rijksdienst Cultureel Erfgoed. De gemeente was bereid een bestuurlijke handhavingszaak in gang te zetten, geen strafrechtelijke procedure, terwijl hier toch sprake was van een flagrante overtreding van de Monumentenwet (niet de enige in de recente geschiedenis van het kasteel). Ik weet dit, omdat ik het gemeentelijke archief met betrekking tot het kasteel in de afgelopen paar jaar doornam. Hoe de zaak afliep, heb ik in dat archief niet kunnen vinden.

Ook het renaissancekapiteel dat zich op het voorplein van het kasteel bevond en dat het enige tastbare, bovengrondse overblijfsel van de oude voorburcht was, is vernield. En één van de twee fragmenten van de grafsteen van Robrrecht van Grevenbroek die zich op het kasteelterrein bevond, is vooralsnog zoek.

Wie meneer De Pundert heilig wil verklaren, mag van mij zijn gang gaan. Maar doe dat dan voor zijn grote verdiensten voor de racesport of voor zijn durf als investeerder. Niet als monumentenzorger. Het zou de Stichting Het Witte Kasteel sieren de bewoners die zich in heden en verleden hebben ingezet voor het kasteel in ere te houden en niet met leugens en valse beschuldigingen te komen. Niemand in ons dorp is erbij gebaat mensen tegen elkaar op te zetten.

Dit artikel verscheen eerder in Rond de Toren van 10 juli 2014, met een oude foto van het intacte fornuis. Om niemand op zijn honger te laten zitten, hierbij de foto van de puinhoop zoals dhr De Pundert die achterliet. Deze was te grijs om te worden afgedrukt in Rond de Toren.

kasteel fornuis 25032008

En voor de liefhebbers: hieronder een foto van het muurwerk van de oude voorburcht zoals dat in het voorjaar van 2013 werd blootgelegd (in het midden van de foto). Van deze archeologisch belangrijke vondst is naar mijn beste weten nog steeds geen officiële melding gedaan zoals de Monumentenwet dat vereist. Ik wordt graag gecorrigeerd als ik het mis heb.

P1020078