De auteur

Lauran Toorians                                       (LauranToorians[at]cs[dot]com)

1979-1986: Universiteit Leiden. Hoofdvak: middeleeuwse geschiedenis. Bijvakken: Klassiek Chinees, Talen en Culturen van Indiaans Amerika, Keltisch, Vergelijkende Taalwetenschappen.

1987-1991: als keltoloog werkzaam aan de Universiteit Leiden (onderzoeker-in-opleiding).

1991-nu: freelance onderzoeker en publicist

1984    mede-oprichter van Wampum. Reeks voor studies van Indiaanse culturen (15 nummers verschenen).

1990-1993: bestuurslid van de Stichting J.H. Leopold in Tilburg.

1991-1997: eerste voorzitter van de Stichting A.G. van Hamel voor Keltische Studies.

1989-2009: medewerker literair kwartaalblad Kruispunt (Brugge). Sinds 1998 lid van de werkgroep/redactie.

1993-2004: medewerker Yumtzilob. Tijdschrift over de America’s (Rotterdam).

1995-   medewerker Ons Erfdeel.

1995-   redacteur Brabant Cultureel (sinds 1998 inclusief Brabant Literair).

Sinds 2013 digitaal.

1996-   bestuurslid van de Stichting StuipZand (Loon op Zand).

1999-   Membre d’honneur de la Société Belge d’Études Celtiques.

2000-  redacteur jaarboek Straet & Vaert (heemkundekring Loon op Zand).

2001-2007: bestuurslid Stichting Hendrik Verhees.

2001-   lid van de Vereniging van Oudgermanisten.

2003-   redacteur Noordbrabants Historisch Jaarboek.

2003-   lid van The Philological Society.

2003-2004: gastprofessor Keltisch aan de Universität Wien gedurende het Wintersemester.

2005-2008: lid van de monumentencommissie van de gemeente Loon op Zand.

2011-   lid raad van advies Jalila Essaïdi Foundation.

2013-  lid redactie stichting Zuidelijk Historisch Contact (Uitgeverij ZHC).

#

Publicaties

Het overzicht is niet uitputtend. Een aantal artikelen en vertalingen is ook te vinden op:

  • https://independent.academia.edu/LT159
  • fleursdumal.nl/mag/category/fictionandnonfiction/celtic-literature
  • www.cubra.nl
  • www.brabantcultureel.nl

#

Boeken (auteur of mede-auteur):

De oudste Keltische poëzie; een bloemlezing. Ingeleid en vertaald door Peter Schrijver en Lauran Toorians. (De Lantaarn 43) Leiden: Stichting De Lantaarn, 1986.

The Middle Cornish Charter Endorsement. The Making of a Marriage in Medieval Cornwall. Middle Cornish text, with introduction, translation, commentary and glossary critically edited. With a paleographical description of the manuscript by J.P.M. Jansen. Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft 67. Innsbruck 1991.

– [met Kees Veelenturf,] Dr Th.M.Th. Chotzen (1901-1945): een biografische schets met een bibliografie. Utrecht: Stichting A.G. van Hamel voor Keltische Studies, 1993.

Dafydd ap Gwilym (ca. 1315-1350). Bloemlezing uit het werk van de meest gevierde dichter van Wales, ingeleid en vertaald uit het Middelwels. (= Kruispunt 167 (Brugge) 1996.)

Keltisch en Germaans in de Nederlanden. Taal in Nederland en België gedurende de late ijzertijd en de Romeinse periode. Mémoires de la Société Belge d’Études Celtiques 13. Bruxelles 2000.

Een verhaal over Noord-Brabant. Wat musea, landschap en monumenten ons vertellen. ’s-Hertogenbosch: Adr. Heinen 2004.

Zandloper. Landschap en geschiedenis van Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen en omgeving. Tilburg: Stg Zuidelijk Historisch Contact 2008.

– Guido van den Eynde & Lauran Toorians (red.), Moerenburg in Veelvoud. Een historische buitenplaats in Tilburg herleeft. Tilburgse Historische Reeks 17. Tilburg 2012.

– Erik Gelevert & Lauran Toorians (red.), Canon van de gemeente Loon op Zand. Kernmomenten in de geschiedenis van de gemeente Loon op Zand. Loon op Zand 2014. [Met tekstbijdragen van John Boeren, Jan van Iersel, Erik Gelevert en Lauran Toorians.]

– Ton Thelen & Lauran Toorians, Boekel bijzonder. Elementen uit de geschiedenis van een eigenwijs dorp. Boekel 2015.

#

Artikelen:

– Some light in the dark century of Codex Vindobonensis Mexicanus 1, Codices manuscripti 9 (1983) 26-29.

– Codex Vindobonensis Mexicanus 1. Neue Erkenntnisse zur historischen Quellengeschichte der Indianischen Bilderhandschrift, Ethnologia americana 19/3 (Nr 104, Aug. 1983) 1073-1075.

– Wat wampum was, Wampum 1/1 (1984) 9-12.

– Codex Vindobonensis Mexicanus 1, its history completed, Codices manuscripti 10 (1984) 87-97.

– Het Quechua van Ayacucho-Chanca; een beknopte grammatica, Wampum 2/2 (1985) 11-31.

– De Marklo-passage uit de Vita Lebuini antiqua; ‘Fraeye historie – ende al waer’?, Driemaandelijkse bladen (voor taal en volksleven in het oosten van Nederland) 29 (1987) 26-48.

– Passie, lief en leed. De oudste poëzie van het Keltische Cornwall, Kruispunt 129 (1990) 3-55.

– Rokende spiegels in de oude en de nieuwe wereld; een ‘alternatieve’ benadering van de Codex Borgia pp. 29-38, Yumtzilob 2/4 (1990) 5-22.

– Wizo Flandrensis and the Flemish Settlement in Pembrokeshire, Cambridge Medieval Celtic Studies 20 (Winter 1990) 99-118.

– Rembrandt’s hammock, Yumtzilob 3/3 (1991) 21-34.

– De zalmsprong van Cú Chulainn, Mededelingen van de Stichting A.G. van Hamel (= MSVH) II/3 (1992) 57-59.

– Het ‘Azteeks museum’ van Margaretha van Oostenrijk, Ons erfdeel 35 (1992) 727-734.

– Een Ierse en een Schotse mantel op Slot Duurstede, MSVH III/1 (1993) 26-27.

– [div. artikelen in:] Kees Veelenturf (red.), Kelten en keltologen: inleidingen over de Keltische talen en hun letterkunde met een catalogus. Amsterdam: Gerard Timmer Prods, 1993.

– Betekenis en oorsprong van de naam Magusanus, in: Nico Roymans & Ton Derks (red.), De tempel van Empel. Een Hercules-heiligdom in het woongebied van de Bataven. Graven naar het Brabantse verleden 2 (’s-Hertogenbosch: Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening / Stichting Archeologie en Bouwhistorie ’s-Hertogenbosch en Omgeving, 1994) 108-110.

– The oldest inventory of Indian objects in Munich, 1572, The Journal of the History of Collections 6/1 (1994) 59-67.

– Hans Memling en de Rode Draak, MSVH IV/3 (1994) 88-90.

– De mythe van Albiobola, MSVH IV/3 (1994) 98-100.

– Tilburgse toponiemen. Enkele beschouwingen bij een boek [rec. Trommelen & Trommelen, Tilburgse toponiemen in de 16e eeuw], Tilburg. Tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur 12/3 (1994) 77-80.

– [met Kees Veelenturf, annotaties en ‘Aantekening’ bij] Anton Gerard van Hamel, Keltische beeldspraak, in: Mick van Rootseler (eindred.), Vijf jaar Stichting A.G. van Hamel (Utrecht 1995) 19-29.

– Codex Zouche-Nuttall: some observations concerning its history, Mexicon XVII/4 (August 1995) 73-75.

– Nogmaals ‘Walewein van Melle’ en de Vlaams-Keltische contacten, Queeste II/2 (1995) 97-112.

– From a ‘red post’ to Sandraudiga and Zundert, Oudheidkundige Mededelingen uit het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden 75 (1995) 131-136.

– Twelfth-century Flemish settlements in Scotland, in: Grant G. Simpson (ed.), Scotland and the Low Countries 1124-1994. The Mackie Monographs 3, University of Aberdeen (East Linton [Edinburgh] 1996) 1-14.

– Flemish settlements in twelfth-century Scotland (+ Appendix: Handlist of Flemings in Scotland in the twelfth and thirteenth century), Revue Belge de Philologie et d’Histoire / Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis 74 (1996) 659-693 (675-693).

– Tilburgs dialect beschreven [rec. Boutkan & Kossmann, Het stadsdialect van Tilburg], Tilburg. Tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur 15/1 (1997) 14-17.

– Kunstkamers en rariteitenkabinetten: Mexico in München, Nieuwsbrief [van het Instituut voor Amerikanistiek v.z.w., Antwerpen] (mei 1997) 2-16.

– French loan-words containing nasal vowels in Middle Cornish, in: Alexander Lubotsky (ed.), Sound Law and Analogy. Papers in honor of Robert S.P. Beekes on the occasion of his 60th birthday. Leiden Studies in Indo-European 9 (Amsterdam / Atlanta GA 1997) 327-332.

– Keltische mode bij de Romeinen en in latere tijden. Sieraden en kledingstukken die voortleefden, Scarabee 31 (december 1997) 43-46.

– Vlaamse nederzettingen in Keltische gebieden, in: Lauran Toorians (red.), Kelten en de Nederlanden van prehistorie tot heden (Leuven: Peeters, 1998) 69-88.

– Dafydd ap Gwilym (ca. 1315 – ca.1350), in: Lauran Toorians (red.), Kelten en de Nederlanden van prehistorie tot heden (Leuven: Peeters, 1998) 105-122.

– Een Azteekse veren mantel op een portret van Mary Stuart in het Mauritshuis, Yumtzilob 9/4 (1997) 421-425.

– Willibrord en Ansfried in Oisterwijk?, Tilburg. Tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur 17/1 (1999) 22-26.

– Germanised Celtic in the Netherlands: Some Examples [Summaries of other papers read at 10-ICCS], in: Ronald Black, William Gillies & Roibeard Ó Maolalaigh (eds), Celtic Connections. Proceedings of the tenth International Congress of Celtic Studies. Volume One: Language, Literature, History, Culture (East Linton [Edinburgh]: Tuckwell Press, 1999) 553-554.

– Is Isis Maria en Osiris de gekruisigde?, in: [Wouter Prins (red.),] Kopten en Ethiopiërs. Tweeduizend jaar mystiek en christendom langs de Nijl. (tent.cat. Museum voor Religieuze Kunst Uden, 11 december 1999 – 12 maart 2000) 35-41. (Vertaald als: ‘Is Isis Mary and Osiris the Crucified?’, Essays on Christian Art and Culture in the Middle East 3 (2000) 29-39.)

– De Kelten, taalgroep of volk, in: Rijcklof Hofman, Bernadette Smelik & Lauran Toorians (red.), Kelten in Nederland (Utrecht: de Keltische Draak, 2000) 33-42.

– Flemish in Wales, in: Glanville Price (ed.) Languages in Britain & Ireland (Oxford: Blackwell, 2000) 184-186 (Chapter 15).

– De wijding van de kerk Sint Jans Onthoofding, Jaarboek Straet & Vaert 2000 (Heemkundekring Loon op ’t Sandt) 131-134.

– [translations] Pwyll prins van Dyfed / Branwen dochter van Llyr / Manawydan zoon van Llyr, in: Karel Jongeling & Mick van Rootseler (red.), De Mabinogion. Oude Keltische verhalen uit Wales (Nijmegen: De Keltische Draak 2001) 41-84.

– Kelten aan de Nederlandse kust. Noordzeegermaans begon met Noordzeekeltisch, Spiegel historiael 36 (2001) 112-117.

– Het toponiem Kommer, Tilburg. Tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur 19/1 (2001) 26-27.

– Heren en heerlijkheid. Landsheerlijk gezag en lokale autonomie tot 1473, in: Cock Gorisse (hoofdred.), Tilburg. Stad met een levend verleden (Tilburg: RHCT 2001) 61-82.

– Hoe Paulus van Haastrecht in Loon op Zand kwam: de koop van Loon en wat vooraf ging, Jaarboek Straet & Vaert 2001, 32-45.

– Een rode draak en ander ongedierte in middeleeuws Wales, Ollodagos 16 (2001) 3-24.

– Keltisch *kagjo-; kaai, kade, Cadzand, Seneucaega en Zennewijnen, Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik 56 (2002) 17-22.

– Arthur in de vroegmiddeleeuwse traditie in Wales, Kruispunt 188 (2002) 102-142.

– Ivonet Omnes en het begin van de Bretonse literatuur, Kruispunt 188 (2002) 232-239.

– De etymologie van Tilburg en van Udenhout, Tilburg. Tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur 20/2 (2002) 64-70.

– ‘Ik Mani, apostel van Jezus.’ De herontdekking van het manicheïsme, Spiegel historiael 37 (2002) 441-446, 460.

– De naam Kaatsheuvel en Hendrik van Kets, Jaarboek Straet & Vaert 2002, 115-119.

– Magusanus and the ‘Old Lad’: a case of Germanicised Celtic, NOWELE 42 (2003) 13-28.

– Paulus van Haastrecht en Goirle, Tilburg. Tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur 21/1 (2003) 12-20.

– Stichting A.G. van Hamel voor Keltische studies – hoe het begon, in: Inge Genee, Bart Jaski & Bernadette Smelik (eds), Arthur, Brigit, Conn, Deirdre … Verhaal, taal en recht in de Keltische wereld. Liber amicorum voor Leni van Strien-Gerritsen (Nijmegen: De Keltische Draak 2003) 21-26.

– Een schepenstuk uit 1497: twee misbegrepen erfeniskwesties en het Gulden Vlies in Loon op Zand, Jaarboek Straet & Vaert 2003, 22-47.

– Some notes to Jufer & Luginbühl, Répertoire des dieux gaulois, Ollodagos 18 (2003) 145-149.

– Een Keltische etymologie voor Orthen: Civitas de Ortduno tussen Uxellodūnon en Orthen, Noordbrabants Historisch Jaarboek 21 (2004) 78-95.

– Een Loonse koloniste in Nieuw Amsterdam (1652), Jaarboek Straet & Vaert 2004, 44-47. (In English as: Janneke Gerrits, from Loon op Zand (the Netherlands) to New Amsterdam (1652); look here)

– Een oud portret op het kasteel, Jaarboek Straet & Vaert 2004, 78-83.

– Over Angelen en Britten. Moreel kwaad als ‘politieke erfzonde’ [met vertaling van Nennius cc. 36-42 & 47-48] in: Cors van der Burg & Lourens Minnema (red.), In de ban van het kwaad. Het kwaad in religieuze verhalen wereldwijd (Zoetermeer 2004) 258-269.

– [rev.] Ludwig Rübekeil, Diachrone Studien zur Kontaktzone zwischen Kelten und Germanen (Wien 2002), NOWELE 45 (2004) 83-88.

– De etymologie van Dorestat, Keltisch en Germaans, Jaarboek Oud Utrecht 2005, 41-53.

– [lemma:] ‘Low Countries, Celts in the’, in: John T. Koch (ed.), Celtic Culture. A Historical Encyclopedia (Santa Barbara CA: ABC-Clio 2005). Volume 3, 1192-1198.

– De Cananefaten in taalkundig perspectief, in: Wilco de Jonge, Jos Bazelmans & Dick de Jager (eds), Forum Hadriani. Van Romeinse stad tot monument (Utrecht: Matrijs 2006) 50-56.

– Betuwe en Hessen, Bataven en Chatten, Naamkunde 36 (2005-2006) 179-190.

– Das Leben von Muireadhach Albanach Ó Dálaigh: Scel 7 arrumainte 7 stair in: Helmut Birkhan (ed.), Kelten-Einfälle an der Donau. Akten des Vierten Symposiums deutschsprachiger Keltologinnen und Keltologen (Linz/Donau, 17.-21. Juli 2005). Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philisophisch-Historische Klasse, Denkschriften, 345. Band (Wenen 2007) 573-582.

– De Kuil in Udenhout is geen kuil, De Kleine Meijerij 58/1 (2007) 7-9.

– [rev.] ‘Richard Coates & Andrew Breeze, Celtic Voices English Places. Studies of the Celtic impact on Place-Names in England’, Zeitschrift für celtische Philologie (ZCP) 55 (2007) 314-317.

– How prehistoric are the Celts and what can Celtic Studies do for Archaeologists?, in: Greta Anthoons & Herman Clerinx (eds), The Grand ‘Celtic’ Story? Proceedings of the conference held in Brussels on 19 november 2005. Mémoires de la Société Belge d’Études Celtiques 28. (Bruxelles 2007) 69-79.

– Van SENEUCAEGA tot Zennewijnen: de talen van de Bataven, in: Nico Roymans, Ton Derks & Stijn Heeren (eds), Een Bataafse gemeenschap in de wereld van het Romeinse rijk. Opgravingen te Tiel-Passewaaij (Utrecht 2007) 137-144.

– Een extra ‑t in het dialect van Loon op Zand: enkele toponiemen, in: Carole Post van der Linde & Lars van Wezel, m.m.v. Annelies Roeleveld (red.), ‘Twai tigjus jere.’ Jubileumnummer van het Mededelingenblad van de Vereniging van Oudgermanisten, uitgegeven ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van de vereniging (Amsterdam 2007) 73-80.

– Endlicher’s Glossary, an attempt to write its history, in: Juan Luis García Alonso (ed.), Celtic and other Languages in Ancient Europe. Aquilafuente 127 (Salamanca 2008) 153-184.

– Nogmaals Bedbuer. Een verdwenen plaats van gebed, Tilburg. Tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur 26/2 (2008) 63-64.

– De etymologie van Efteling: ‘achterling’, Jaarboek Straet & Vaert 2008, 85-89.

– Oude en nieuwe legenden rond de Oosterhoutse Heilige Oelbert. Een poging de mythe te ontrafelen, Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda ‘De Oranjeboom’ 61 (2008) 175-197.

– [met Karel Leenders, Niko Dijk & Hans Koopmanschap,] Landschap, ontginning en bewoning, ± 500-1568, in: Cock Gorisse (red.), Oosterhout, niet van gisteren. De geschiedenis van een vitale en veerkrachtige stad van de oude steentijd tot 2009 (Oosterhout 2009) 53-89.

– Parochie en kerk, in: Cock Gorisse (red.), Oosterhout, niet van gisteren, 104-123.

– Heren en heerlijkheid, ± 1200-1566, in: Cock Gorisse (red.), Oosterhout, niet van gisteren, 124-153.

– De ‘eeuw van de twee Willemen’. Willem van Duvenvoorde en Willem van Oosterhout in Oosterhout en Dongen, Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda ‘De Oranjeboom’ 62 (2009) 171-217.

– [rev.] Tjalling H.F. Halbertsma, Early Christian Remains of Inner Mongolia, Eastern Christian Art 6 (2009) 143-146.

– Een ‘grijs’ gebied in de naamkunde: de naam van de Caerosi, Kelten 45 (februari 2010) 9-11.

– Migratie. Vreemdelingen in Bergen op Zoom, tot 1795 (2 delen ), De Waterschans 40/1 (2010) 13-27; 40/2 (juni 2010) 51-55.

– Is Ostorol (815/816 AD) gelijk aan Oosterhout (N.Br.)? De identificatie van plaatsnamen in de ‘Donatio Alfgeri’, met bijzondere aandacht voor Ostorol, Naamkunde 37 (2007-2010) 63-80.

– Naar een ontcijfering van het Meroïtisch. De oudste geschreven taal van ‘Zwart Afrika’, Phoenix 56 (2010) 92-101.

– Reclusive blackbirds and a scholarly ‘White Fuller’. Two notes on Irish ‘Nature Poetry’, Cambrian Medieval Celtic Studies (CMCS) 61 (Summer 2011) 87-90.

– Place-names reflecting Gaulish *coslo-dūnon: Coudun, Colembert and Heusden, Études Celtiques 37 (2011) 153-158.

– Migratie. Vreemdelingen begraven in Bergen op Zoom, De Waterschans 41/3 (september 2011) 113-126.

– De vroegste gegevens over Bernse Hoef en Duikse Hoef, Jaarboek Straet & Vaert 2011  (Heemkundekring Loon op ’t Sandt) 130-141.

– [bijdrage aan Marco Vermunt,] Een cultusplaats uit de Romeinse tijd onder het stadscentrum. De opgraving op het Thaliaplein van 2002-2007, De Waterschans 41/4 (december 2011) 160-171.

– Migratie. Jan Moffet en de Schotse Vest in Bergen op Zoom, De Waterschans 41/4 (december 2011) 172-178.

– The place-name Caspingio and its modern relatives: Heesbeen, Hesbaye/Haspengouw and Hespen, Zeitschrift für Celtische Philologie (ZCP) 58 (2011) 183-199.

– [beschrijvingen van 25 landgoederen in] Thijs Caspers, Landgoederen in Noord-Brabant. Het lief en leed dat landgoed heet. Wijk en Aalburg: Pictures Publishers / Brabants landschap & Brabants Particulier Grondbezit 2012.

 – Waar lag Loon op Zand in 1269?, Jaarboek Straet & Vaert 2011  (Heemkundekring Loon op ’t Sandt) 150-164.

– Migratie. Thomas en Charles Morgan, De Waterschans 42/4 (december 2012) 121-136.

– Communiceren met een heiligenleven: Lebuïnus en de lezer, Madoc. Tijdschrift over de Middeleeuwen 26 (2012) 241-249.

– Wat leren de twee monumentale inscripties uit Ruimel ons over taal? in: Martijn Bink e.a., Halder, hart van Romeins Brabant? 50 jaar archeologie in Halder. Bijdragen aan het symposium, gehouden te Sint-Michielsgestel op 28 oktober 2011 (Sint-Michielsgestel 2012) 69-80. (www.academia.edu/7156501/De_Romeinse_tijd_op_de_zandgronden_van_Noord-Brabant_1975-2011)

– Aduatuca, ‘place of the prophet’. The names of the Eburones as representatives of a Celtic language, with an excursus on Tungri, in: G. Creemers (ed.), Archaeological Contributions to Materials and Immateriality. ATVATVCA 4 (Tongeren 2013) 108-121.

– Opnieuw gelezen. De grafsteen van Jan van Gestel (overleden 1395), Tilburg. Tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur 31/1 (april 2013) 12-14.

– [rev.] Adam Łajtar, Jacques van der Vliet (eds), Nubian Voices: Studies in Christian Nubian Culture (The Journal of Juristic Papyrology Supplements XV), Eastern Christian Art 9 (2012-2013) 124-126.

– [rev.] Dietmar W. Winkler, Li Tang (eds), Hidden Treasures and Intercultural Encounters. Studies on East Syriac Christianity in China and Central Asia (Orientalia – patristica – oecomenica 1), Eastern Christian Art 9 (2012-2013) 129-130.

– Luxuria, Gula and Temperentia in Pwyll Pendeuic Dyuet, Australian Celtic Journal 12 (2014) 127-159.

– [rev.] Matthias Egeler, Celtic Influences in Germanic Religion. A survey (Münchner Nordistische Studien 15), Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik 72 (2014) 321-322.

– [rev.] Hofeneder, Andreas & Patrizia de Bernardo Stempel (Hgg.), Théonymie celtique, cultes, interpretatio – Keltische Theonymie, Kulte, interpretatio, Zeitschrift für celtische Philologie (ZCP) 61 (2014) 255-258.

– [met Guido van den Eynde,] Het nieuwe Huis Moerenberg in Tilburg, Vitruvius. Onafhankelijk vaktijdschrift voor archeologie, cultuurlandschap, monumentenzorg 8 (nr 29; 2014) 8-12.

– De taal van Loon op Zand, in: Marja van Trier (red.), Lôons lèèft (nog). Het dialect van Loon op Zand in Middenbrabantse context (Loon op Zand 2015) 7-30.

– Een extra -t in het dialect van Loon op Zand: enkele toponiemen, in: Marja van Trier (red.), Lôons lèèft (nog). Het dialect van Loon op Zand in Middenbrabantse context (Loon op Zand 2015) 84-88.

– Oud Loons?, in: Marja van Trier (red.), Lôons lèèft (nog). Het dialect van Loon op Zand in Middenbrabantse context (Loon op Zand 2015) 92-95.

– [rev.] Jean Loicq, Les noms de rivières de Wallonie, y compris les régions germanophones. Dictionnaire analytique et historique. Mémoires de la Commission Royale de Toponymie en de Dialectologie, section Wallonne, 26. (Leuven en Parijs 2014), Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 24 (2015) 47-49.

– Een Boekelse klok in de Sint Annakerk in Bergharen, Tweestromenland. Maas en Waals tijdschrift voor streekgeschiedenis 164 (juli 2015) 12-14.

– Burorina van Domburg, Zuidwesterheem. Informatieblad van de AWN-vrijwilligers in de archeologie, afdeling Zeeland 27/84 (september 2015) 18-21. (download hier)

– [met Anton van der Lee,] De Amsterdamse familie Van Loon en Loon op Zand, Jaarboek Straet & Vaert 2015 (Heemkundekring Loon op ’t Sandt) 43-51.

– Naamkundige analyse van het theoniem Arcanua, in: T. Derks & B. de Fraiture (red.), Een Romeins heiligdom en een vroegmiddeleeuws grafveld bij Buchten (L.). Verslag van een archeologisch noodonderzoek (1976). Rapportage Archeologische Monumentenzorg 226 (Amersfoort 2015) 156-157.

– Pottenbakkers met Gallische namen [rev. Hugo Thoen, Gallische topondernemers in het Romeinse bedrijfsleven], Kelten 68 (november 2015) 15-16.

– No badger in the bag, Zeitschrift für celtische Philologie (ZCP) 62 (2015) 199-211.

– De Dwerg in Drunen, een dwarse waterloop? Met een korte uitweiding over de Loint, Met Gansen Trou 66 (2016) 17-22.

– Christiaan Hoecken (Tilburg 1808 – Council Bluffs 1851), in: De verbeelding van Tilburg. Tilburgse Historische Reeks 20 (Tilburg 2016) 164-167.

– De naam Nispen en het element apa ‘waterloop’, in: Guido van den Eynde & Lauran Toorians (red.), Op zand, veen en klei. Liber amicorum Karel Leenders bij gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag (Tilburg: ZHC / Hilversum: Verloren 2016) 316-324.

– [rev.] Breatnach, Liam, Ó hUiginn, Ruairí, McManus, Damian and Simms, Katharine (eds), An XIV Comhdháil Idirnáisiúnta sa Léann Ceilteach, Maigh Nuad 2011. Imeachtaí/Proceedings XIV International Congress of Celtic Studies, Maynooth 2011 (Dublin 2015), Journal of Celtic Linguistics 18 (2017) 246-249.

– Keltisch Schotland serieus nemen, Kelten 73 (zomer 2017) 11-13.

– [inleidende artikelen] ‘Daan Scholte, fotograaf’ en ‘Recreatie voor de kinderrijke Brabantse gezinnen’, in: Marja van Trier, 65+ Eftelinguitje voor een oudje. Met fotoserie van 30 juli 1952 van fotograaf DaanScholte (Loon op zand / Oss 2017) 6-7, 8-11.

– [rev.] Li Tang & Dietmar W. Winkler (eds), From the Oxus River to the Chinese Shores. Studies on East Syriac Christianity in China and Central Asia (Orientalia – patristica – oecomenica 5), Eastern Christian Art 10 (2014-2016) 125-126.

– De joodse begraafplaats aan de Horst in Kaatsheuvel, Jaarboek Straet & Vaert 2017, 136-143.

– Het Udenhoutse landschap. De eerste ingrepen in het natuurlijke landschap, in: Luud de Brouwer e.a., Over ’t Odenhout. Beschrijving van de ontginning en van de hoeven van Udenhout en Biezenmortel in de late middeleeuwen en wat daarvan zichtbaar is in de 21ste eeuw (Udenhout 2017) 19-29

#

Redactie:

Willibrord tussen Ierland en Rome; een bundel historische en muzikaal-liturgische bijdragen onder redactie van Koen van Gulik, Arnoud Heerings, Henk Rijkers & Lauran Toorians. Utrecht: de Keltische Draak, 1995.

– Mick van Rootseler & Lauran Toorians (red.), Manx; Keltische taal en cultuur van het Eiland Man. Utrecht: de Keltische Draak, 1997.

Kelten en de Nederlanden van prehistorie tot heden, onder redactie van Lauran Toorians. Orbis Linguarum 1. Leuven / Paris: Peeters, 1998.

– Pieter A. van Beers, De heerlijkheid Venloon. Uit de geschiedenis van Loon op Zand tot circa 1850. Loon op Zand: Stg StuipZand, 1999.

– Rijcklof Hofman, Bernadette Smelik & Lauran Toorians (red.), Kelten in Nederland. Utrecht: de Keltische Draak, 2000.

Leo Adriaenssen & Lauran Toorians, Deel II: Tilburg in de middeleeuwen, 709-1450, in: Cock Gorisse (hoofdred.), Tilburg. Stad met een levend verleden (Tilburg: RHCT, 2001) 45-94.

Noordbrabants Historisch Jaarboek 20 (2003) en 21 (2004).

– Kitty de Leeuw, Alles Flink Dicht. De invloed van religie en ideologie op kleedgedrag in Nederland (met casus Tilburg) 1914-1970. Tilburg: Stg ZHC 2012 [tekstredactie].

– Wim Cöp, Het spel van de macht. De familie Van Broechoven en de politieke en economische elite in ’s-Hertogenbosch tussen 1579-1629. Hilversum: Verloren / Tilburg: Zuidelijk Historisch Contact 2015 [tekstredactie].

– Guido van den Eynde & Lauran Toorians (red.), Op zand, veen en klei. Liber amicorum Karel Leenders bij gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag. Tilburg: ZHC / Hilversum: Verloren 2016.

#

Journalistiek:

Wat volgt is een selectie. Niet opgenomen zijn ruim 450 krantenartikelen.

BC       Brabant Cultureel

BL       Brabant Literair

KP       Kruispunt

MSVH Mededelingen van de Stichting A.G. van Hamel

OE       Ons erfdeel

– Jace van de Ven, vormvast en beeldenrijk, KP 132 (1990) 82-87.

– ‘Een brief zonder antwoord is een hand die geen hand ontmoet’ [rec. Tsvetajeva, Het uur van de ziel], KP 135 (1990) 172-173.

– David Teniers, verteller, OE 34/5 (1991) 749-756.

– Meer dan duizend redenen om Chinees te leren [rec. Idema, Spiegel van de klassieke Chinese poëzie], KP 141 (1991) 131-136.

– Laozi, uit de boekerij van de markies van Dai [rec. Lao Tzu, Te-Tao Ching (ed. Hendricks)], KP 141 (1991) 136-142.

– Met een bijzondere Huitzilopochtli-devotie [rec. Van Zantwijk, Met mij is de zon opgegaan], KP 145 (1992) 1-5.

– Reclame voor de orang ketjil [rec. Vanvugt, Een propagandist van het zuiverste water], KP 155 (1993) 12-14.

– Eeuwig Egypte [rec. 12 titels, waaronder Borghouts, Egyptisch. Een inleiding in taal en schrift van het Middenrijk], KP 155 (1993) 174-195.

– Vlaanderen de Leeuw: La défense des parvenus [rec. Smeyers, Naer natueren ghelike], KP 155 (1993) 322-326.

– Kleine persen in Tilburg, Tilburg. Tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur 12/1 (1994) 3-6.

– Planken, verf en handelsgeest. 500 jaar Hans Memling, OE 37/5 (1994) 761-764.

– Epos van menselijkheid [rec. Hikmet, Mensenlandschappen], KP 160 (1995) 126-133.

– Toen Brussel nog bruiste. ‘Belgische avant-garde 1880-1900’ in Brugge, Vitrine 8/5 (1995) 10-15.

– Kristus voor Vlaanderen? [rec. expositie ‘Vlaanderen en Castilla y Léon’], OE 38/5 (1995) 771-773.

– Een schrijver waar muziek in zat [rec. Bossuyt, De Vlaamse polyfonie; Leuchtmann, Orlando di Lasso. Sein Leben; id., Orlando di Lasso. Briefe; Pottier & Oost (red.), Orlandus Lassus en Antwerpen], KP 162 (1995) 110-124.

– Herr Direktor des k.k. Hof-Operntheaters Gustav Mahler und seine Frau [rec. Alma Mahler, Gustav Mahler], KP 162 (1995) 124-137.

– Schreeuwende harpen en hooglands gezang [rec. Ó Bhaoill & Bateman, Gàir nan clàrsach], KP 162 (1995) 263-267.

– Vrouwenmishandeling [rec. Schulze, Vrouwen in de Egyptische oudheid], KP 162 (1995) 282-285.

– Speciaal voor Kopten-specialisten [rec. Depuydt, Catalogue of Coptic Manuscripts], KP 162 (1995) 285-290.

– Europalia-Mexico: belediging en minachting [rec. catalogi De arend en de zon, Maya metropolen, Oaxaca en Grafgiften van Zapoteken en Mixteken], KP 162 (1995) 315-326.

– Een heilzame confrontatie [rec. Van der Leeuw, Het Chinese denken], KP 162 (1995) 335-346.

– Voer voor sinologen [rec. Liang & Sybesma, From classical Fú to ‘three inches high’], KP 162 (1995) 346-350.

– Van Mughal tot Maghrib, en al wat daartussen ligt [rec. Dromen van het paradijs], KP 162 (1995) 354-358.

– De toekomst van België [rec. Daljeet, e.a., Mogolminiaturen], KP 162 (1995) 359-360.

– Houtsnijwerk uit Nieuw Guinea [rec. Smidt, Asmat Art], KP 162 (1995) 366-373.

– Petrus Christus [rec. Ainsworth & Martens, Petrus Christus], OE 39/2 (1996) 283-284.

– Graven in oude steden. Gemeentelijke archeologie in Noord-Brabant, BC 45/5 (1996) 10-13.

– ‘Honderdlei wapperingen, draaiingen en vouwingen.’ Waaiers: een opvouwbare cultuurgeschiedenis, Art & Value 4/2 (1996) 56-63.

– Het Utrechts Psalter: psalmen in woord en beeld, Vitrine 9/5 (1996) 42-44.

– Eeuwig Egypte (2) [rec.; 7 titels], KP 165 (1996) 208-225.

– We zijn elkaar slechts geleend [rec. Van Zantwijk, Zegevierend met de zon], KP 165 (1996) 263-269.

– Rijke traditie in het zuid-oosten. Gemeentelijke archeologie in Noord-Brabant (2), BC 45/7 (1996) 16-17.

– Tilburg: bodemarchief op ad-hoc basis. Gemeentelijke archeologie (3), BC 45/8 (1996) 19-21.

– An eager apprentice. Peter the Great and the Netherlands, The Low Countries. Arts and Society in Flanders and the Netherlands – A Yearbook, 1996-97 (1996) 275-276.

– Van Ensor tot Delvaux. Kopstukken van de moderne kunst in België, Vitrine 9/7 (1996) 28-31.

– Dichteres als mystieke sfinx. Gorterprijs voor Gertrude Starink, BC 45/9 (1996) 26-27.

– Bijna vergeten meester uit Bavel. Boijmans van Beuningen koopt schilderij Cornelis van Dalem, BC 46/2 (1997) 30-31.

– Boekbespreking: Gary Bevington, ‘Maya for Travellers and Students’, Yumtzilob 9/1 (1997) 95-97.

– Egypte: Tentoonstelling Koptische kunst en catalogus, Phoenix 43/1 (1997) 50-55.

– Een paardebloem voor Pasen. Rond een drieluik van Gerard David, Vitrine 10/2 (1997) 22-25.

– Bretonse volksliederen in het Nederlands. Op zoek naar Lies van Gogh, BC 46/4 (1997) 19-20.

– Joséphin Péladan en zijn omgeving. Priester-kunstenaars in Parijs en Brussel, Vitrine 10/5 (1997) 18-21.

– Over de schreef [rec. Lamarcq & Rogge, De taalgrens], KP 171 (1997) 235-241.

– Max Ernst en de Indiaanse kunst, Yumtzilob IX/4 (1997) 427-432.

– Amsterdam in kikkerperspectief [rec. Heijbroek & MacDonald, Whistler en Holland], KP 173 (1997) 165-169.

– Boekbespreking: Roger G. Kennedy, ‘Hidden Cities’, Yumtzilob 10/1 (1998) 63-66.

– Ongrijpbaar als water, en net zo bevruchtend. Een eeuw René Magritte, Vitrine 11/1 (1998) 38-42.

– Bruegel en zonen, schilders sinds 1551, Vitrine 11/3 (1998) 28-33.

291.

– [rec.] Princely Patrons and Princely Display. Exhibitions, Mauritshuis & Haags Historisch Museum, The Hague, Journal of the History of Collections 10/1 (1998) 123-124.

– Bedrijven toponymisten geen taalkunde? De studie van plaatsnamen lijdt aan populariteit, Brabant Cultureel 47/3 (1998) 20-22.

– Boekbespreking: Peter Bakker, ‘A Language of Our Own’, Yumtzilob 10/2 (1998) 171-174.

– Boekbespreking: ‘The Essential Codex Mendoza’, Frances F. Berdan en Patricia Rieff Anawalt, Yumtzilob 10/3 (1998) 299-304.

– Eeuwig Egypte 3 [9 titels], KP 177 (1998) 202-221.

– Boekbespreking: ‘The Art of the Maya Scribe’, Michael D. Coe and Justin Kerr, Yumtzilob 11/2 (1999) 237-242.

– Azteeks proza uit tien eeuwen [ rec. Van Zantwijk, De zon en de arend], KP 180 (1999) 152-153.

– Boekbespreking: ‘Native Fishing in the Great Lakes’, Suzanna J. Needs-Howarth, Yumtzilob 11/4 (1999) 507-509.

– Verlate middeleeuwer als bromtol. Nieuwe dichtbundel Jace van de Ven, BC 49/2 (2000) 20-21.

– Letters voor Brabantse klanken [rec. Hoe schrijf ik mijn dialect?], KP 182 (2000) 428-436.

– Boekbespreking: ‘Maya Civilization’, Peter Schmidt et al. (red.), Yumtzilob 12/1-2 (2000) 203-208.

– Gerrit Dou, meester in het aangenaam bedrog, Vitrine 13/8 (2000) 10-15.

– De striptease van het Noordbrabants Genootschap. Drempels verlagen, vooral die van de uitgang, BC 49/10 (2000) 5-9.

– Passages [Boek besproken: Starink, De weg naar Egypte], BC 49/10 (2000) 31.

– Sipko Boersma beschrijft Kamp Vught. Volstrekt zinloos werk, maar bewegen was belangrijk, BC 50/5 (2001) 12-16 [+ gedichten Boersma in BL].

– Pieter Bruegel de Oude, een nieuwe visie, Vitrine 14/4 (2001) 10-15.

– Pest in Bergen op Zoom. Oog in oog met de oudste dode Brabander, BC 50/6 (2001) 27-28.

– Een kind van zijn tijd. Werk en wereld van Jeroen Bosch, Vitrine 14/6 (2001) 10-17.

– Aanwinst voor Noord-Nederlandse schilderschool: Keulse meester (b)lijkt Utrechts, OE 44/4 (2001) 599-602.

– Een oude vijand viert zijn Gouden Eeuw. De hel van Bosch, aangestoken door ‘die van Gelre’?, BC 50/8 (2001) 15-17.

– Armenië, geworteld in kerk en taal, Vitrine 14/7 (2001) 46-50.

– Jérôme Bosch: l’homme est faible, son âme menacée, Septentrion 30/4 (2001) 159-161.

– Portrait of the child as sitter. Children of a Golden Age, The Low Countries. Arts and society in Flanders and the Netherlands 9 (2001) 179-189.

– Efteling: van middeleeuws gehucht tot uitgaanscentrum. Een mooie reus in een porseleinkast, BC 50/9-10 (2001) 18-22.

– Singerprijs 2000 voor Hans van Hoek. Ambachtelijk schilder op zoek naar de essentie der dingen, BC 51/1 (2002) 9-11.

– Brueghel: Een sterk merk. Hoe origineel is origineel?, BC 51/1 (2002) 20-22.

– Precolumbiaans Mexico op zijn Mexicaans. Grote kunsttentoonstelling in de Nieuwe Kerk, Archeologie Magazine 10/1 (2002) 46-50.

– Divisez, commercez et régnez: quatre siècles de Compagnie réunie des Indes orientales, Septentrion 31/1 (2002) 72-74.

– Precolumbiaanse kunst. Drieduizend jaar cultuur in Mesoamerika, Vitrine 15/2 (2002) 33-37.

– Keizersdochter in Bosch klooster zorgt voor naam. ‘Nagenoeg vergeten’ kroniek op cd-rom, BC 51/4 (2002) 33-34.

– The commemoration of a multinational. Four hundred years of the Dutch East India Company, The Low Countries. Arts and Society in Flanders and the Netherlands 10 (2002) 275-277.

– Overal missionaris, behalve in China [Michael Sweerts], OE 45/2 (2002) 283-285.

– Christenen in het oude China [rec. Halbertsma, De verloren lotuskruisen], Archeologie Magazine 10/5 (2002) 32.

– Wortels van de beschaving. Het oude Syrië, Vitrine 15/7 (2002) 40-44.

– [rec.] Albertus Seba, Cabinet of Natural Curiosities, Journal of the History of Collections 14/2 (2002) 296-298.

– Springer: componist van parken en tuinen. Aandacht voor onderschat erfgoed, ook in Noord-Brabant, BC 51/9-10 (2002) 12-14.

– Huiswerk niet goed gemaakt. Schoonvaders boekenkast en historische roman als bronnen [rec. Scholten van Aschat, Met vergetelheid beloond], BC 53/2 (2004) 38-40.

– Over de onuitroeibaarheid van de domheid. De overeenkomst tussen achterlijk katholiek en achterlijk moslim, BC 53/6-7 (2004) 32-34.

– Jongens waren ze – maar aardige jongens. Anton Philips temidden van rare vogels, wajangpoppen en Smurfen, BL (2004) 39-43.

– De Turken. Een ontmoeting tussen oost en west, Museumtijdschrift Vitrine 18/2 (2005) 28-31.

– Vrouwenrepubliek. Vrij achter kloostermuren, Museumtijdschrift Vitrine 18/3 (2005) 28-32.

– Esbeek eert Andreas Schotel. Een kunstuitleen met werk van één kunstenaar, BC 54/4 (2005) 28-30.

– Ewald Vanvugt wijst de weg naar de hemel. Centraal staat het bestrijden van misdaden tegen de levensvreugde, BC 54/4 (2005) 36-38.

– Imperiumbouwers van de steppe. Mongolen hebben een slechte reputatie. Onterecht, Archeologie Magazine 13/4 (2005) 28-32.

– [rec.] R.B. Halbertsma, Scholars, Travelers and Trade, Journal of the History of Collections 17/1 (2005) 123-125.

– Goede tijden. Verluchte handschriften [gebroeders Van Limburg], Museumtijdschrift Vitrine 18/6 (2005) 28-33.

– Aboriginal Australië. Immense culturele rijkdom, maar niet materieel, Archeologie Magazine 14/2 (2006) 72-75.

– Een dappere dame uit Lith. Mémoires van een domineesdochter met lef, BC 55/3 (2006) 4-7.

– Net zo geciviliseerd als Europa [rec. Mann, 1491. De ontdekking van precolumbiaans Amerika], Geschiedenis Magazine 41/6 (2006) 52-55.

– Istanbul. Ottomaanse schatten, Museumtijdschrift 19/8 (2006) 38-39.

– Culturele kaart van Deurne. Pienter pookje, pen en penseel, BC 55/9-10 (december 2006) 60-63.

– Een weloverwogen ritueel. Romeinse ruiterhelm met een verhaal, BC 55/9-10 (2006) 75-76.

– Angkor ‘herontdekt’. Hindoeïsme en boeddhisme bij de Khmer, Museumtijdschrift 20/1 (2007) 38-41.

– Precolumbiaanse kunst van illegale herkomst [collectie Paul en Dora Janssen], Geschiedenis Magazine 42/2 (2007) 42-45.

– Zinnelijk, open en vrij. Astrid Lampe beeldhouwt in taal, BC 56/2 (2007) 46-47.

– [Snouck Hurgronje:] Brabander in Mekka. Volkomen thuis in drie werelden, BC 56/4 (2007) 18-19.

– Ethisch verzamelen, Museumtijdschrift 20/4 (2007) 36-39.

– Een goed bewaard geheim. Afghanistan, Museumtijdschrift 20/8 (2007) 40-42.

– Graven en grammatica. Overzicht van de Nederlandse egyptologie, Geschiedenis Magazine 43/2 (2008) 45-49.

– [rec.] Jozien Driessen-van het Reve, De Kunstkamera van Peter de Grote, Journal of the History of Collections 20/1 (2008) 148-149.

– [rec.] Bert Sliggers e.a., De idealen van Pieter Teyler, Journal of the History of Collections 20/1 (2008) 150-151.

– Lampe stuitert met taal. Een knieslot voor de onwillige lezer, BC 57/8 (2008) 53-54.

– ‘Je ne fais de concession à personne’: Erasme, Septentrion 37/4 (2008) 76-77.

– Een nieuwe kijk op de bronstijd in Nederland [rec. Arnoldussen & Fokkens (eds), Bronze Age Settlements], Archeologie Magazine 17/1 (2009) 16-17.

– Romeins Bergen op Zoom. Een heiligdom vol gebroken potjes, BC 58/2 (2009) 7-8. (Ook als: ‘Een Keltisch heiligdom in Bergen op Zoom?’, Kelten 42 (2009) 9-10.)

– ‘Presque morts de stupeur’: Le Pape Adrien VI (1459-1523), Septentrion 38/3 (2009) 87-88.

– Wandelende dominee. Stephanus Hanewinckel uitgegeven, BC 58/6 (2009) 12-14.

– Mooie Keetje. Getijdenboek van Katharina van Kleef, Museumtijdschrift 22/7 (2009) 24-26.

– De archeologische rijkdom van Nederland [rec. Van Ginkel & Verhart, Onder onze voeten], OE 53/1 (2010) 178-180.

– Een koning van Brabant?, In Brabant 1/1 (2010) 34-37.

– De oorsprong der indianen verklaard. Johannes de Laet (1581-1649), grondlegger van de studie van inheems Amerika, Geschiedenis Magazine 45/2 (2010) 39-41.

– [rec.] Huijbers, Metaforiseringen in beweging, Noordbrabants Historisch Jaarboek 26 (2009) 262-269.

– Anna Boch in Zundert. Een Van Gogh voor 400 Belgische Franken, BC 59/3 (2010) 4-5.

– Portretten die het niet zijn. Katinka Lampe in KunstHal, BC 59/3 (2010) 12-13.

– Gabriel Metsu. Once more famous than Vermeer, The Low Countries. Arts and Society in Flanders and the Netherlands 19 (2011) 306-308 (ook verschenen in Septentrion en in Ons Erfdeel).

– Esther Tielemans in Venlo. New Scenes: schilderkunstig theater, BC 60/2 (april 2011) 32-33.

– Niet gekort, want geen subsidie. Hoe staan de Noordbrabantse musea er voor?, BC 60/4 (september 2011) 10-12.

– Van Tilburg naar Senegal. Humaan alternatief voor Fort Europa, BC 60/4 (september 2011) 38-39.

– Reinier Kennedy op Vrederust. Dordtse schilder in Zeeuwse enclave, BC 60/4 (september 2011) 46-47.

– De mislukking van Walter. Roman als een zwart gat, BC 60/5 (oktober 2011) 40-41.

– Synagoge terug in Boxmeer. Wel of geen mikwe, BC 61/1 (februari 2012) 14-15.

– Graven naar betekenis. Jan Baeke schotelt ons beelden voor, BC 61/3 (juni 2012) 64-65.

– Mijnheer Kaars, Petrus van Schendel. Breda’s Museum haalt romanticus in huis, BC 61/5 (oktober 2012) 11-14.

– Droomwerelden van Karin van Dam. Eerste oeuvre-overzicht. BC 61/5 (oktober 2012) 20-21.

– Villa Nimrod en Israël. Boxtels monument met mysterie, BC 61/5 (oktober 2012) 40-42.