Monthly Archives: May 2011

Levensvreugde

Reclame voor de orang ketjil # Hendrik Freerk Tillema was Fries van geboorte. Hij werd apotheker en in 1896 vertrok hij – zesentwintig jaar oud – naar Nederlandsch-Indië om daar zijn geluk te beproeven. Hij vond er werk bij de ‘Samarangsche Apotheek’ in Semarang aan de noordkust van Midden Java, waar hij volgens contract na […]