Monthly Archives: September 2010

Mahler

Der Herr ‘Direktor’ des k.k. Hof-Operntheaters Gustav Mahler, und seine Frau Alma Mahler, Gustav Mahler. Herinneringen en brieven. Amsterdam/ Antwerpen: Uitgeverij Atlas, 1993. Vertaling: Tinke Davids. De analogieën met het eigen leven, die op een of andere manier in een dergelijke briefwisseling steeds weer opdoemen, die maken het lezen van zo’n boek zo bijzonder fascinerend […]